برنده جشنواره تولید محتوا

خبر 1399/10/06 750

جشنواره تولید محتوا

یه جشنواره تولید محتوا داشتیم برای زبان آموزانمون.....

چه شور و اشتیاقی بر پا شد....

همه عالی آثار خودشون رو ارسال کردند، سپس توسط دبیران از بین آثار ارسالی، 6 اثر انتخاب شد و

در پیج اینستا گرام مجموعه به آدرس owj _ Li @ قرار گرفت.

از بین اون 6 اثر، اثر آرتین جان بیشترین لایک رو به خودش گرفت و به عنوان برنده انتخاب شد.

آفرین به همه زبان آموزانمون که در همه زمینه ها، خوش می درخشند.

 

تصاویر مطلب

   
آموزشگاه اوج اندیش

شبکه های اجتماعی

مشاوره رایگان ثبت نام